Camilerle ilgili ayetler ve hadisler

1986 yılından bu yana Ekim ayının ilk haftası kutlanmakta olan “Camiler Haftası” 2003 yılından itibaren de “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Cami ve mescitlerle ilginin  artırılması, vaazlar, hutbeler, paneller, sempozyumlar, TV konuşmaları, gazete makaleleri, öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar yapmak suretiyle  bir hafta süreyle camileri ön plana çıkarmak, cami ve mescitlerin  içi ve çevresini temizlik, onarım ve bakımını yapmak suretiyle onları gündemde tutmak haftanın gayeleri arasında yer almaktadır.

Bende bu günkü yazıma cami ve mescitlerle ilgili Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerden bazılarını almak istiyorum.

A-CAMİ VE MESCİTLERLE İLGİLİ AYETLER :

a) “Müşriklerin, kendi inkarlarına kendileri şahit olup dururlarken, Allah’ın Mescitlerini imar etmeleri mümkün değildir. Onların bütün yaptıkları boşunadır. Ve onlar ateş içinde ebedi olarak kalıcıdırlar.” (Tevbe 17)

b)  “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır.” (Tevbe 18)

c) “Ta ilk gününden temeli takva üzerine kurulan mescit, elbette içinde namaza durmana daha layıktır. Onun içerisinde temizlenmeyi seven kişiler vardır.” (Tevbe 108)

d)  “Allah’ın mescitleri içinde, Allah’ın isminin anılmasını men eden ve o mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır ? işte o zalimler yok mu, onların bu mescitlere  korka korka girmekten başka hakları yoktur. Bunları yapan o zalimlere, dünyada büyük bir felaket ve mahrumiyet, ahirette de büyük bir azap vardır.” (Bakara 114)

e)  “Zarar vermek, inkar etmek, mü’minlerin arasını ayırmak, Allah ve Peygamberine karşı savaşanlara  daha önceden gözcülük yapmak üzere bir mescit kurup; “Biz sadece iyilik yapmak istedik” diye yemin edenlerin, yalancı olduklarına şüphesiz ki  Allah şahittir.”                                            (Tevbe 107)

f)  “Mescitler şüphesiz Allah’ındır. Öyleyse oralarda Allah’a yalvarırken başkasını katmayın.” (Cin 18)

B-CAMİ VE MESCİDLERLE İLGİLİ HADİSLER :

a) “Kim Allah için bir ev inşa ederse (mescit yaparsa) Allah’ta cennet’te onun için bir ev yapar.”  (Buhari, Salat 65,  Müslim,  Mesacid 4)

b) “Bir kimse evine gelene nasıl ikramda bulunursa, Allah’ta evine (camiye) gelene özel ikramda bulunur. (Sahih-i Buhari Cilt 2,  sayfa 625)

c) “Beldelerin Allah’a en sevimli yerleri mescitlerdir. Beldelerin Allah’a en sevimsiz yerleri de çarşı ve pazarlardır.” (Müslim Mesacid, 288)

d)  “Mescidler yeryüzünde Allah’ın evleridir. Gökteki yıldızların  yer ehlini aydınlattıkları  gibi, onlarda gök ehlini aydınlatırlar. (Heysemi, Mecmeuz-Zevaid 117)

e) “Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun mü’min olduğuna şehadet edin, zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inananlar imar ederler.” (Tirmizi, Tefsir, Sure 2. H. No 3092)

f)  ” Ben yeryüzü halkına azap etmeyi murat ettiğimde mescitleri inşa, tefriş, tamir ve tenvir edenleri, benim rızam için sevişenleri ve seher vakitlerinde istiğfar edenleri görünce onlara azap etmekten vazgeçerim.” (İlahi Hadisler DİB. Yayınları Hasan Hüsnü Erdem 1982, Sayfa 28)

Camiler ve Din Görevlileri Haftasının dinimiz, devletimiz, milletimiz,  ve tüm insanlık için barışa, huzur ve her türlü hayra vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.