Caminin içerisini ne kadar tanıyoruz?

Camiye cümle kapısından sahına girilir, tam karşıda kıble duvarı ve ortasında her zaman cümle kapısının karşısında mihrap bulunur. Orta sahının yanları revakların altındaki yan sahındır ve yüksekçe olursa yan sofalar denir. Başlıca kısımlar:

* Pencere: Kubbede ve duvarlarda iki-üç sıradır, alttakiler düz atkılı ve düz camlı, üsttekiler kemerli ve renkli işlemeli camlıdır. Işık belli bir miktar ve ölçüyle pencereden sahına girer.
* Mihrap: İmamın durduğu yer, çıkıntılıdır.
* Duvar: Kerpiç, tuğla, kaba yontmataş, tuğla hatıllı taş duvar, kesmetaş. Pencere ve kapı kemerleri ve atkılarındaki duvara ayaklama denir. Dış duvar kaplaması mermer, iç duvar kaplaması çini olur. Duvar üstleri üçgen veya değirmidir.
* Minber: İmamın hutbe okumak için çıktığı yer. Mihrabın sağındadır.
* Vaaz kürsüsü: Vaaz yeri.
* Muvakkithane: Dış avlu kapısı yanındaki vakit tayini binası. Muvakkit, güneş saatiyle ezan saatini ayarlar.
* Hünkar Mahfeli: Selatin camilerinde padişahların namaz kıldığı yer.
* Son Cemaat Yeri: Namazın ilk vaktine gelemeyenler için ayrılmış yer.
* Minare: Müezzinin çıkıp ezan okuduğu yer.
* Şerefe: Minare gövdesindeki bir veya birçok balkon. Müezzinin durduğu yer.
* Mahya: İki minare arasına asılan ışıklı yazı levhası.
* Mahfil: Camilerde parmaklıkla ayrılmış yüksek yer.
* Hazire: Camiyi yaptıranın, ailesinin, devlet erkanının lahitlerinin bulunduğu yer.
* İmam odası: İmam ve müezzinin odası.
* Şadırvan: Elbise askılıkları ve oturma sehpaları, içinde su bulunan hazne, musluklar, takunyaları bulunan avlu ortasındaki abdest yeri.
* Avlu: Caminin giriş kapısına bakan geniş alan.
* Gasilhane: Cenaze yıkamak için ayrılan yer. Ortasında teneşir tahtası, su araçları, yıkayıcı elbisesi, çizmesi, önlüğü, tabut ve tabuta örtülen yeşil örtü bulunur.
* Tuvalet: Avluda yer alan eski taşlı veya yeni taşlı, tek veya birçok bölümlü ayakyolu.
* Ayakkabılık: Cami kapısı girişinde dışta veya içte, yanlarda bulunan raflı, dolaplı sistem.
* Kitabe: Cami ana kapısı üzerinde, Arap harfleriyle, caminin tarihi ve mimarına ait bilgiler ihtiva eden levha.
* Hat: Cami tavanında, tavan katında bulunan bant halinde yahut levha halindeki yazılar.
* Sütun: Anakubbenin yaslandığı ayaklar. Şadırvan ve dış ya da iç avlunun, son cemaat yerinin direkleri.
* Merdiven: Subasman üzerine yapılmış camilerde, camiye çıkılan basamaklı yer.
* Kapılar: Dış kapılar avluda, son cemaat kapısı ve anakapı.
* Türbe: Genellikle kubbeli, camiye bitişik, etrafı açık mezarlık.
* Kurs odaları: Külliyelerde imamların öğrencilere ders verdiği yerler.
* Yer örtüsü: Hemen her camide halı. Son cemaat yerinde hasır, muşamba örtüler.
* Kapı örtüsü: Kenarları işlemeli kalın muşamba örtü.
* Avize: Yüzlerce tek kandil veya ortada büyük bir avize.
* Vaiz: İbadethanelerde, genellikle camilerde güzel nasihatler veren, kürsüde oturarak her gün veya cuma namazı öncesinde ayet ve hadislerle cemaate dersler veren hoca.
* Kubbe: Camiler başta olmak üzere yapılarda yarım küre şeklindeki dam. Kasnak, kemer, tavan ve pencereleri vardır. En büyük kubbe Selimiye Camii kubbesidir.
* Musalla taşı: Camilerde cenazelerin üzerine konulup cenaze namazının imam tarafından önünde kıldırıldığı taş.