Haftanın Sunumu: Bid’at ve Hurafeler

Bu haftanın vaaz konusu bid’at ve hurafelerdi. İşte bid’at ile ilgili bazı hadisler:

– “Kim benim bir sünnetimi ihya ederek insanların onunla amel etmelerine vesile olursa, o insanların kazanacağı sevaplardan hiçbir şey eksiltmeden onların sevaplarının bir katını almış olacaktır. Kim de bir bid’at icat ederek onunla amel edilmesine sebep olursa, o bid’at ile amel edenlerin yüklenecekleri günahlardan hiçbir şey eksiltmeden onların günahlarının bir katını yüklenmiş olacaktır.” (İbn Mâce, Mukaddime, 15)

– “İşlerin en kötüsü sonradan ihdas edilenlerdir.” (Müslim, Cum’a, 43)

– “Sonradan ihdas edilen herşey bid’attır.” (İbn Mâce, Mukaddime, 7)

– “Her bid’at dalalettir.” (Müslim, Cum’a, 43)

– “Din namına sonradan ortaya çıkarılan şeylerden sakının. Gerçekten sonradan ortaya çıkarılan herşey bid’attır ve her bid’at de sapıklıktır. Bu durumda sizin yapmanız gereken şey, benim sünnetime ve birer hidayet ve irşad rehberi olan halifelerimin sünnetlerine sarılmanızdır.” (Ebû Dâvud, Sünnet, 5)