Haftanın Sunumu: Çocuk Eğitimi

Aile, çocuğuna karşı sevgisiz ve ilgisiz olursa, en küçük hatalar bile şiddetle sonuçlanabilir. Başka bir çağın çocukları olarak yeni çağın çocukları eğitirken sürekli yasaklar kor, çocuğu aşağılarsak, karşımıza utangaçlık, hırsızlığa ve yalancılığa meyilli, saldırgan davranışlı bir çoçuk çıkabilir. Geleceğin neslini inşa ederken eğitime Nebevi perspektiften bakmak, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in hadisleri ışığında çocuklarımız yetiştirmemiz gerekir.

Cenab-ı Hak, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bize şöyle hitap ediyor: “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.”